Vitskaplege artiklar om litteratur, vesentleg norrøn


Samandrag av ein del norrøne litterære verk ligg her.


Eldar Heide sine nettsider. Sist oppdatert 19.6.2020.