Podkasten Tru og meining i gammal tid


Korleis skapte folk i Norden meining i livet og universet før kristendommen og før naturvitskap og psykologi? Vi snakkar særleg om førkristen norrøn religion, samisk religion og det som blir kalla folketru, gjerne med ei eksistensiell vinkling. Tematikken kan òg vera breiare: Samlivsråd i vikingtida, forteljekunst, førmoderne, folkeleg pedagogikk; lågteknoloisk navigasjon, m.m. Somme gonger legg eg fram stoff, andre gonger er det samtalar med andre forskarar frå dei ulike faga som dekker feltet. Vi vinklar det mot forsking og held oss tett på kjeldene.


Ny episode kjem annankvar sundag kl 18. Per desember 2023 er det 4-5000 avspelingar i månaden.Eg sel også klede for podkasten.


Podkasten er gratis, men nokre ekstra slantar kjem godt med. Om du ønskjer, kan du donere ein valfri sum til vipps-nummer 859-645. Du kan også skanne QR-koden under.