Skip og segling, maritim terminologi / Maritime terminology, Viking ships


Eldar Heide sine nettsider. Sist oppdatert 19.6.2020.