Fritidsfilmopptak av eller med Eldar Heide (usikker på om denne skal inkluderes)


  • Braute på Helgelands-kysten 2014. Familiesegling med fembøring ei veke ein godvêrssommar.
  • Opp til Kjeåsen. Ei vandring opp den stupbratte stien til fjellgarden Kjeåsen i Eidfjord i Hardanger, med kommentarar til
  • kulturhistorie og stadnamn. Juni 2014.
  • Gift- og støyfri rydding av kratt på gammal innmark, juli 2013.
  • Kappseglinga på Hopetreffet 2013, 1. juni 2013, filma av Roger Sangolt.
  • Telemarkkøyring på bjørkeski frå Thomas Aslakby / Telemarking on birch skis, februar 2013.
  • Skøytetur på Storavatnet i Lindås, januar 2013.
  • Skøyting på blank is, Storavatnet i Lindås, januar 2013.

Eldar Heide sine nettsider. Sist oppdatert 19.6.2020.